Cek Digi Speed Test [Terkini 2022]

Sebelum melakukan ujian kelajuan DiGi, pastikan hanya satu peranti yang digunakan untuk ujian kelajuan disambungkan. Putuskan sambungan peranti lain. Jika tidak, peranti ini akan menggunakan